Graag stel ik mij aan u voor:

Mijn naam is Elly Donswijk. In 2005 ben ik begonnen met mijn eigen praktijk. Daarvoor heb ik een aantal jaren in het bedrijfsleven gezeten. Toen onze eigen kinderen klein waren, ging ik mij steeds meer interesseren in de ontwikkeling van kinderen en ontwikkelingsproblematiek.

Ik volgde mijn hart en ben toen eerst diverse pastorale studies gaan doen. Ik had de smaak van het studeren te pakken en ging me verder verdiepen in gezinsproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblematiek van kinderen, gevolgen van misbruik en traumaverwerking. Veel problematiek vindt zijn oorsprong in onze jeugd en ik zocht daar een passende opleiding bij. Mijn vervolgtraject ging als volgt:

  • Orthopedagogiek afstudeerrichting gezin en gedrag aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
  • Isarpac opleiding in Denemarken. Dit is een driejarige opleiding voor hulpverlening aan mensen met traumatische jeugdervaringen.
  • Contextueel werken met “Een taal erbij”, om het probleem op een niet bedreigende manier inzichtelijk te maken.
  • Kindertherapeut voor kinderen met sociaal emotionele problematiek of die gewoon ‘niet lekker in hun vel zitten’.
  • Focussen / Insight Focused Therapist, voor een vriendelijke benadering van een onderwerp, probleem of trauma
  • EMDR Master Practitioner EMDR Therapeutspecifiek voor de verwerking van nare ervaringen, trauma’s, angsten en fobieën.
  • De 4-jarige-psychotherapie opleiding IPSICC (International Psychotherapy School In Christian Culture) in Denemarken. IPSICC is lid van de Danish Psychotherapeutic Association
  • De 3-jarige opleiding tot Somatic Experiencing® Practitioner.  Dit is een lichaamsgerichte psychotherapie methode voor het verwerken van shock en trauma (grondlegger dr. Peter Levine).
  • Ik volg nog steeds met plezier bij- en nascholingstrajecten om ‘bij te blijven’.

Ook voor specifiek christelijke hulpverlening kunt u bij mij terecht.

Drs. Elly Donswijk-Zandbergen

Trauma Therapeut
EMDR Therapeut
Orthopedagoog
Somatic Experiencing® Practitioner
IPSICC Psychotherapist MA

Persoonlijk, korte lijntjes, geen wachtlijsten
Bezoekadres:
Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Telefoon: 06-11438318
E-mail:info@phvg.nl
© 2013 Drs. Elly Donswijk-Zandbergen, Traumatherapeut, EMDR Therapeut, Orthopedagoog, IPSICC Psychotherapist MA en Somatic Experiencing®Practitioner